Урок 17. Безпечне зберігання даних. Резервне копіювання та відновлення даних. Безпечне видалення даних.

Цілі:
 • навчальна: навчити безпечно користуватись мережею, створювати резервні копії файлів та правильно чистити кластери на носіях пам’яті;
 • розвивальна:  розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.
Тип уроку: засвоєння нових знань;  
Хід уроку
І. Організаційний етап
 • привітання
 • перевірка присутніх
 • перевірка готовності учнів до уроку
ІІ. Актуалізація опорних знань
Дайте відповіді на запитання:
 • Назвіть види ризиків, з якими стикається користувач в Інтернеті.
 • Чому ризики в Інтернеті особливо небезпечні для дітей підліткового віку? Поясніть свою думку.
 • Як зменшити ризики під час користування сервісами Інтернету?
ІІІ. Оголошення теми та мети уроку . Мотивація навчальної діяльності
На сьогоднішньому уроці ви дізнаєтесь:
 • чому потрібно робити резервне копіювання даних
 • як безпечно видаляти дані
 • які правила необхідно знати при роботі в Інтернеті
IV. Вивчення нового матеріалу
Як виконувати резервне копіювання та відновлен­ня даних?
На жаль, неможливо абсолютно надійно зберігати дані в комп’ютері. Відмова апаратної частини (жорсткий диск), ві­русна атака чи неакуратність самого користувача (випадко­ве видалення даних) можуть призвести до втрати важливих даних. Щоб запобігти цьому, необхідно періодично робити резервне копіювання даних.
Резервна копія — копія окремих файлів, групи файлів або всього диска, що збережена на іншому носії, для на­ступного відновлення в разі руйнувань, псування або втрати даних на основному носії.
Розрізняють такі типи резервних копій:
 • резервна копія операційної системи. Дуже корисна річ, якою час­то нехтують навіть досвідчені користувачі. Потрібно встановити операційну систему, драйвери та необхідні програми. Потім зроби­ти резервну копію налагодженої операційної системи й за потреби (вірусна атака або просто захаращення системи) відновити резерв­ну копію. Це займає набагато менше часу, ніж нова установка й налаштування операційної системи. Здебільшого для резервного копіювання операційної системи використовують спеціальні про­грами або засоби;
 • резервна копія логічного диска (розділу);
 • резервна копія окремих файлів і папок — найпоширеніший спосіб резервного копіювання.
Резервне копіювання та відновлення даних є різновидом операцій збереження даних зі своїми особливостями.
 • При збереженні даних ми найчастіше маємо справу з одним або де­кількома файлами. При резервному копіюванні зазвичай об’єктом копіювання є набір великої кількості файлів, папки або диски.
 • Резервне копіювання завжди проводять на інші носії — на DVD-диск, флеш-накопичувач, мережеві ресурси, відмінні від тих, з яких копіюють. Не можна розміщувати резервну копію файлів на тому самому диску або диску, де встановлена операційна система.
 • При резервному копіюванні збереження даних для користувача комп’ютера є більш важливим, ніж у випадку окремого файла чи файлів. Тому для таких випадків використовують спеціальні засо­би — програми для резервного копіювання даних.
Під час резервного копіювання файлів ОС Windows створює на відпо­відному носії папку з іменем Set [дата] [час]. У разі першого створення резервної копії Windows виконує повне резервне копіювання всіх файлів визначеного типу. Після цього здійснюється оновлення резервної копії файлами, що створені чи змінені з моменту запису останньої резервної копії. Можна періодично створювати нову повну резервну копію, щоб по­чинати роботу «з чистого аркуша».
Резервне копіювання та відновлення файлів і дисків виконується за допомогою вказівки Пуск/Усі програми/Обслуговування/Резервне ко­піювання та відновлення. У вікні, що відкриється слід на­лаштувати параметри резервного копіювання — вибрати потрібні файли або папки та вказати місце для відновлення даних.
Доцільно дотримуватися таких рекомендацій щодо резервного копію­вання даних.
 • Робити періодично резервні копії. Залежно від типу даних — кож­ного дня, тижня, місяця тощо або хоча б після істотного оновлення даних. Інакше в разі втрати даних можна відновити лише застарі­лу версію резервної копії, у якій не вистачатиме нещодавно зміне­них даних.
 • Тиражувати копії. Зробивши резервну копію важливих даних, роз­множити цю копію на фізично різних носіях: флеш-накопичувачах, зовнішньому жорсткому диску, CD/DVD-диску, хмарному схови­щі тощо. Що більше є копій, то більша ймовірність не втратити потрібні дані.
 • Захистити резервну копію від сторонніх. Краще поєднати кілька способів захисту. Наприклад, захист даних паролем і шифрування.
 • Зберігати резервні копії в різних місцях, навіть якщо їх зроблено на різних носіях. Інакше в разі крадіжки, пожежі чи стихійного лиха всі копії можна втратити.
Як безпечно видаляти дані?
Файли, які видаляються в Кошик, можуть за необхідності бути від­новлені. Навіть після очищення Кошика видалені файли все одно зали­шаються на диску, поки на їхнє місце не буде записано інші файли. При видаленні особистих і конфіденційних даних слід передбачити захист від небажаного відновлення видалених файлів іншими особами.
Для безпечного видалення даних без можливості відновлення вико­ристовують спеціальні програми. Наприклад, програми Eraser та File Shredder призначені для безповоротного видалення даних із дисків шля­хом неодноразового перезапису.
Популярною програмою для безпечного видалення й очист­ки комп’ютера від невживаних і тимчасових файлів є CCleaner (www.piriform.com/ccleaner). Програма має базову безкоштовну версію та платні версії з додатковими можливостями.
За допомогою CCleaner можна швидко й безпечно видаляти:
 • тимчасові файли, історію відвідувань браузерів;
 • вміст Кошика, буфера обміну, тимчасових файлів, файлів журналів, переліку нещодавно відкритих документів в опера­ційній системі Windows;
 • тимчасові та інші непотрібні файли багатьох програм. Видалення непотрібних файлів за допомогою CCleaner звіль­няє місце на жорстких дисках і забезпечує швидшу роботу опе­раційної системи. Після вибору типів даних, що підлягають очищенню, слід натиснути кнопку Аналіз. У вікні буде відображено деталі про файли, які будуть видалені, зокре­ма вказано їхній обсяг. Для їх видалення натиска­ють кнопку Запустити очищення.
Безпечне видалення файлів з дис­ка шляхом неодноразового переза­пису забезпечують додаткові засоби, зокрема Обтирач диска .
Яких правил доцільно дотримуватися для безпечної  роботи в інтернеті?
Жодні найнадійніші засоби не зможуть гарантувати стовідсотковий захист від комп’ютерних вірусів і тро­янських програм, але, дотримуючись певних правил, ви істотно знизите імовірність вірусної атаки і ступінь
можливих збитків. Одним з основних методів боротьби з віру­сами є, як і в медицині, своєчасна профілактика. Комп’ютерна профілактика передбачає невелику кількість правил, дотри­мання яких значно знижує імовірність зараження вірусом і втрати даних.
З метою профілактики зараження комп’ютерними віруса­ми користувачеві слід дотримуватися певних рекомендацій.
А саме:
 • необхідно використовувати надійні джерела програмного забезпечення для свого комп’ютера, купувати його лише в офіційних продавців;
 • перевіряти за допомогою антивірусних програм файли,
 • які надходять ззовні (з дисків, Інтернету) до вашого комп’ютера; обмежити доступ сторонніх осіб до комп’ютера; регулярно створювати резервні копії важливих даних; періодично перевіряти комп’ютер на наявність вірусів з викорис­танням нових версій антивірусних програм;
 • не відкривати вкладення електронної пошти, які були надіслані від невідомих вам адресатів;
 • не завантажувати з Інтернету файли з розширенням exe з непереві- рених сайтів.
Часто шкідливі програми можуть потрапляти на комп’ютер через спам. Найнадійніший спосіб боротьби зі спамом — не дати можливості спамерам дізнатися вашу електронну адресу. Для цього доцільно дотри­муватися таких правил.
 • Не варто без необхідності публікувати адресу електронної пошти на веб-сайтах чи в групах новин.
 • Не потрібно реєструватися на підозрілих сайтах. Якщо деякий корисний сайт вимагає реєстрації, можна вказати спеціально для цього створену адресу.
 • Ніколи не відповідати на спам і не переходити за посиланнями, які містяться в ньому. Цим ви тільки підтвердите, що користуєтеся своєю електронною адресою й будете одержувати ще більше спаму.
 • Вибираючи ім’я для своєї електронної пошти, варто, за можливос­ті, щоб воно було довгим й незручним для вгадування.
V.  Інструктаж з ТБ
VI. Засвоєння нових знань, формування вмінь
Практичне завдання .
 1. Виконати резервне копіювання даних локального диску С та зберегти на локальний носій диску D
 2. Результат виконання продемонструйте вчителеві
VІІ. Підсумки уроку
Рефлексія
 • Що ми навчились на уроці
 • Що виявилось занадто важким
VІІI. Домашнє завдання
Підручник п. 10.4-10.6   ст. 84- 87
IХ.  Оцінювання роботи учнів