Урок 11. Елементи анімації. Друк презентації.

Цілі:
    навчальна: сформувати поняття про елементи анімації та навчитись застосовувати її до об'єктів на слайдах,  вміти  надрукувати  презентацію;
    розвиваюча: розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
    виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість
Тип уроку: засвоєння нових знань;  
Хід уроку
І. Організаційний етап
•    привітання
•    перевірка присутніх
•    перевірка готовності учнів до уроку
ІІ. Актуалізація опорних знань
Дайте відповіді на запитання:
•    Які ефекти анімації ви використовували під час створення відеороликів?
•    Як додати звукові ефекти до текстових та графічних об'єктів презентації.
ІІІ. Оголошення теми та мети уроку . Мотивація навчальної діяльності
На сьогоднішньому уроці ми будемо вчитись налаштовувати анімаційні ефекти між слайдами презентації та використовувати анімацію до об'єктів на слайдах, також ви дізнаєтесь як можна підготувати презентацію до друку.
IV. Вивчення нового матеріалу
Як встановити анімаційні ефекти при переході між слайдами?
Надати презентації завершеного вигляду можна за допомогою анімаційних ефектів. У редакторах презентацій здебільшого передбачено два види анімаційних ефектів: анімації, що супроводжують перехід між слайдами, та анімації, які застосовуються для окремих об’єктів слайда. Анімація об’єктів на слайдах може визначати порядок подання матері¬алу, демонструвати послідовність виконання деякого завдання, будову певного об’єкта, реальний рух об’єктів у певному процесі тощо.
Наприклад, можна створити елементи текстового списку, що з’являтимуться на слайді по одному слову, або додати звук оплесків, які лунатимуть у разі відкриття малюнка.
Щоб встановити анімацію переходу між слайдами в Microsoft PowerPoint 2010, використовують інструменти групи Перехід до цього слайда на вкладці Переходи.
Для того щоб застосувати до слайда анімаційний ефект переходу, потрібно:
•    Вибрати слайд, для переходу до якого ви бажаєте застосувати аніма-ційний ефект.
•    Вибрати вкладку Переходи.
•    Вибрати у групі Перехід до цього слайда ескіз потрібного ефекту
Різні анімаційні ефекти слайдів презентації мають свої властивості. Значення властивостей анімаційного ефекту можна змінити, вибравши кнопку Параметри ефектів на вкладці Переходи. Після вибору цієї кнопки відкривається список доступних значень властивостей вибраного ефекту.
Як застосувати анімацію до об’єктів на слайдах?
Крім анімаційних ефектів зміни слайдів, у презентаціях використовують анімаційні ефекти окремих об’єктів, розташованих на слайдах.
Анімація тексту, графіки, діаграм та інших об’єктів на слайдах здійснюється, щоб підкреслити ті чи інші аспекти змісту, урізноманітнити спосіб подання матеріалу, зробити презентацію більш цікавою й видовищною.
Анімацію до об’єктів доцільно додавати за таких умов:
■    об’єкт має з’явитися на слайді тільки тоді, коли про нього йдеться;
■    якщо на слайді розміщено кілька об’єктів, то той об’єкт, на який звертається увага, має виділятися — наприклад, змінювати колір або збільшуватися;
■    для пояснення процесів, які передбачають зміну положення об’єктів у просторі й часі, необхідно застосувати переміщення об’єктів на слайді;
■    якщо наявність об’єкта на слайді не є обов’язковою, то цей об’єкт доцільно вилучити зі слайда тощо.
При створенні анімації необхідно враховувати, що:
■    для одного об’єкта можна послідовно застосувати кілька анімаційних ефектів;
■    анімація є властивістю, що може бути надана будь-якому об’єкту або одночасно групі об’єктів презентації. Виділена група об’єктів або згру¬повані об’єкти сприймаються й анімуються як одне ціле;
■    доцільно дотримуватися певної послідовності застосування аніма-ційних ефектів, наприклад, до об’єкта не можна застосовувати ефект виходу раніше ніж ефект входу.
У Microsoft PowerPoint 2010 управління анімацією об’єктів на слайдах здійснюється за допомогою інструментів вкладки Анімація. Щоб додати анімаційний ефект до об’єкта на слайді, його слід виділити, обрати інструмент Додати анімацію та вибрати ефект із набору запропонованих.
Налаштувати ефекти анімації можна за допомогою основних категорій ефектів:
Вхід — визначає спосіб появи об’єкта на слайді. Серед запропонованих ефектів показано ті, які найчастіше використовуються;
Виокремлення (Виділення) — дає змогу акцентувати увагу на конкретному об’єкті слайда;
Вихід — визначає спосіб зникнення об’єкта зі слайда в процесі
демонстрації;
Шляхи переміщення (Траєкторії) — дає можливість користувачеві створити шлях, за яким об’єкт буде переміщуватися на слайді.
Переміщення об’єктів на слайді використовується для пояснення процесів, коли положення об’єктів змінюється в просторі та часі. Наприклад, побудова
об’єкта з окремих деталей. Звідси випливає основне правило застосування ефекту переміщення — ефект має сприяти розумінню процесу, що пояснюється, і використовуватися тільки тоді, коли в ньому є потреба.
Доцільно використовувати найпростіші шляхи переміщення об’єктів,
переважно прямі лінії та прості криві лінії. Цей ефект може діяти як ефект входу (якщо шлях починається за межами слайда), виходу (якщо
шлях закінчується за межами слайда) та переміщення (якщо початок і кінець створеного шляху містяться  на слайді).
Після вибору відповідного ефекту потрібно встановити для нього значення параметрів. Найбільш вживані властивості можна змінювати за допомогою контекстного меню.
Для налаштування цих та інших властивостей можна скористатися вказівкою Параметри ефекту. Вікно налаштування параметрів ефектів містить вкладки .
Для додавання до об’єкта тригера в Microsoft PowerPoint 2010 необхідно виділити обраний ефект, обрати параметр Час. У вікні налаштування параметрів часу обрати Тригери, встановити перемикач у позицію По¬чати виконання ефекту після клацання. У списку обрати об’єкт, клацання на якому приведе до відтворення ефекту, та натиснути кнопку ОК.
У режимі демонстрації при наведенні вказівника миші на об’єкт, за яким закріпили дію тригера, він набуває вигляду, як для гіперпосилання чи кнопки дії, а клацання мишею приводить до появи ефекту. При цьому при натисненні на об’єкт слайда не відбувається автоматичного переходу на інший слайд.
Усі ефекти, застосовані до об’єктів, відображаються в області завдань Область анімації (Власна анімація) у тій послідовності, у якій вони були створені. Кнопки Переміститися назад і Переміститися вперед дають можливість змінювати послідовність ефектів анімації.
Область завдань Область анімації в Microsoft PowerPoint 2010 дає змогу добре орієнтуватися в застосованих ефектах анімації. По-перше, це порядковий номер ефекту, який відображається ліворуч. Такі самі номери відображаються біля об’єктів у прямокутниках. По-друге, видно, який ефект застосовано: ефекти входу позначаються зеленими зірочками, ефекти виходу — червоними зірочками чи ромбами, ефекти переміщення — зображеннями шляху. Нарешті, після назви об’єкта відображається фігура, довжина якої визначає час відтворення ефекту. Цей час можна змінювати перетягуванням правої межі фігури.
Які є способи показу презентацій?
Перейти до режиму демонстрації презентації можна різними способами. Для цього слід обрати інструменти на вкладці Показ слайдів у Microsoft PowerPoint 2010 (вказівки меню Показ, відповідні інструменти в нижній частині вікна чи комбінації швидких клавіш: F5 для показу презентації з початку або Shift+F5 — для показу з поточного слайда.
За замовчуванням управління показом презентації здійснюється користувачем: для переходу до на¬ступного слайда слід клацнути мишею або натиснути на клавіатурі відповідну клавішу. Показ слайдів може відбуватися й автоматично, якщо визначено тривалість відтворення кожного слайда. Обирають спосіб показу та налаштовують параметри показу презентації у вікні Настроювання презентації (Параметри показу слайдів), відкрити яке можна за допомогою інструмента Настроювання показу слайдів на вкладці Показ слайдів (вказівки меню Показ/Параметри показу).
Як підготувати презентацію до роздачі та надрукувати її?
Здебільшого презентація є не тільки супроводом виступу доповідача, а й роздатковим матеріалом для попереднього ознайомлення з матеріа¬лами виступу, опорним конспектом під час слухання лекцій, робочим шаблоном для обговорення та планування спільних виступів, розробки бізнес-планів тощо. У кожному із цих випадків презентацію слід підготувати до роздачі. При цьому можна встановити чи змінити розмір презентації, нумерацію та орієнтацію слайдів (книжкова чи альбомна); додати нотатки доповідача та (або) колонтитули.
Якщо принтер під’єднано до комп’ютера безпосередньо або за допомо¬гою мережі й налагоджено параметри його роботи, можна здійснити друкування презентації аналогічно до друкування документів, створених засобами текстового процесора. Для цього слід виконати вказівку Файл/ Друк, налаштувати відповідні параметри друку та натиснути кнопку Друк /Гаразд.
У редакторах презентацій здебільшого передбачено гнучкі можливості для друку: можна друкувати слайди, нотатки доповідача, роздаткові матеріали (видачі), структуру документа, колонтитули.
V.  Інструктаж з ТБ
VI. Засвоєння нових знань, формування вмінь
Виконайте завдання:
Вправа 4  ст. 62,  вправа5 ст. 65, вправа 6 ст.67  
VІІ. Підсумки уроку
Рефлексія
•    Що ми навчились на уроці
•    Що виявилось занадто важким
VІІI. Домашнє завдання
Підручник п. 6.4 - 6.7  ст. 61- 68