Урок 9. Використання діаграм у презентаціях. Елементи дизайну презентацій.

Цілі:
    навчальна: навчити використовувати діаграми у презентаціях;  ознайомитись із нормами дизайну в презентаціях;
    розвивальна:  розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
    виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.
Тип уроку: засвоєння нових знань;  
Хід уроку
І. Організаційний етап
•    привітання
•    перевірка присутніх
•    перевірка готовності учнів до уроку
ІІ. Актуалізація опорних знань
Дайте відповіді на запитання:
•    Які снують етапи розробки презентації? Охарактеризуйте їх.
•    Що таке діаграма? Які її види ви знаєте?
•    Які об'єкти можна додавати на слайд презентації?
•    Як виконується створення та редагування в табличному процесорі?
ІІІ. Оголошення теми та мети уроку . Мотивація навчальної діяльності
Чи можливо на основі певних правил порівнювати створені презентації та давати їм оцінку? Для цього нам потрібно познайомитись із таким поняттям, як дизайн презентації. Ви познайомитесь із правилами  успішного дизайну, а також навчитесь вставляти в презентацію діаграму, створену в Excel.
IV. Вивчення нового матеріалу
Як створити у презентації діаграму на основі числових даних?
Послідовність створення діаграми на основі числових даних у середовищі редактора презентацій подібна до відповідного процесу в середовищі табличного процесора. Для цього дані для побудови діаграми необхідно внести в проміжну електронну таблицю, яка не буде відображатися на слайді презентації.
    Для вставляння діаграми в Microsoft PowerPoint 2010 можна скористатися відповідними макетами слайдів або інструментом Діаграма на вкладці Вставлення в групі Зображення. Відкриється вікно Вставлення діаграми, у якому необхідно обрати тип діаграми.
Після вибору типу діаграми слід натиснути кнопку ОК. Буде запущено програму Microsoft Excel, вікно якої відобразиться поряд з вікном програми Microsoft PowerPoint. Причому у вікні Excel відображатиметься приклад таблиці з даними, а у вікні PowerPoint — відповідна їй діаграма.
Зазвичай дані, наведені для прикладу, не відповідають тим, на основі яких слід побудувати діаграму, тому їх необхідно змінити. Зміни вносять¬ся до таблиці й автоматично відображаються на діаграмі, що розміщена на слайді презентації.
Після того, як у таблицю будуть внесені актуальні дані, вікно Microsoft Excel можна закрити, і подальша робота з діаграмою може бути продовжена засобами Microsoft PowerPoint.
Змінити тип діаграми або її форматування, як і в Microsoft Excel, можна за допомогою інструментів вкладки Конструктор, яка з’являється у вікні, якщо виділити діаграму.
Що таке дизайн презентації?
Створюючи презентацію, дотримуються певних правил дизайну.
Дизайн — це процес художнього й технічного проектування виробів або їхніх комплексів.
Для успішної реалізації завдань дизайну необхідно дотримуватися правил композиції, колористики та ергономіки.
Композиція презентації. Під час розробки композиції презентації слід визначити цілі її створення та призначення. Залежно від цього планується приблизна кількість слайдів та об’єктів, які будуть на них розміщені (зміст презентації).
При цьому потрібно враховувати такі властивості композиції.
Цілісність — властивість, яка створює у глядача відчуття єдиного цілого.
Усі елементи презентації мають бути чимось пов’язані — єдиним стилем оформлення, єдиним підходом до реалізації анімації, стандартним для певної презентації розміщенням елементів, що повторюються.
Виразність — властивість, що визначає, наскільки точно подається основна ідея презентації чи окремого слайда.
Високий рівень виразності досягається вмілим використанням контрастних кольорів, зміною форми об’єкта, розміщенням у центрі слайда найбільш важливих об’єктів або вставленням їх у просту геометричну фігуру — круг, овал, квадрат, трикутник.
Динамічність — властивість, яка вказує на швидкість зміни станів об’єкта.
Для забезпечення високої динамічності використовують зміну пропорцій окремих об’єктів. Спрямована або видовжена вліво чи вправо форма об’єкта відображає динамічність. Також ефект динамічності дося¬гається використанням похилих відрізків і кривих.
Симетрія й асиметрія — властивості композиції, що вказують на взаємне розміщення об’єктів.
Симетричне розміщення об’єктів підкреслює статичність, надійність і гармонійність композиції, а асиметрія — здатність до швидкого розвитку та готовність до змін, мобільність композиції.
Колористика. Для створення ефективної та гармонійної презентації слід правильно добрати її основний колір. Основний колір для презентації — це колір тла більшості слайдів, який і створюватиме загальний настрій глядача.
Крім основного кольору, добирають кілька допоміжних, які в сукупності становлять кольорову гаму презентації. Під час добору допоміжних кольорів слід зважати на гармонійність поєднання основного та допоміжних кольорів.
Здебільшого в кольоровій гамі презентації використовують 2-3 кольори. Можуть також використовуватися 2-3 кольори, що є відтінками основного та додаткових кольорів.
Складовою кольорової гами презентації й кожного зі слайдів є колір символів тексту. Звичайно, слід зважати на те, що кольори можуть різними людьми сприйматися по-різному. Водночас є закономірність — що контрастніший текст, ніж тло, то краще він  читається.
На ефективність сприймання тексту в презентаціях значно впливають вид шрифту, його розмір, використання ефектів накреслення та загальний обсяг тексту на слайді презентації.

Як змінювати дизайн презентації?
При створенні нової презентації слайди за замовчуванням не мають спеціального оформлення, але його в будь-який момент можна додати, використовуючи або стандартні готові шаблони оформлення (теми), або створюючи власний стиль оформлення. Оформлення слайда завжди можна змінити.
Шаблон оформлення — файл, який містить стилі презентацій. Стиль презентації включає типи та розміри маркерів і шрифтів, розміри й положення текстових написів і рамок, параметри оформлення тла, колірні схеми, зразок слайдів та додатковий зразок заголовків.
У Microsoft PowerPoint 2010 стандартні шаблони оформлення можна обрати на вкладці Конструктор у групі Теми.
Кожен із шаблонів оформлення має кольори теми, що застосовуються для оформлення тла слайда, тексту заголовка, інших текстових об’єктів, гіперпосилань тощо. Кольори теми можна переглянути або вибрати за до-помогою інструмента Кольори на вкладці Конструктор. Якщо деякі кольори обраної теми потрібно змінити, наприклад колір гіперпосилання, то можна скористатися вказівкою Створити нові кольори теми в нижній частині списку кольорів теми.
У діалоговому вікні Створення нових кольорів теми подано вісім кольорів цієї обраної теми. Можна виділити будь-який із цих кольорів та вибрати інший колір за бажанням, після чого натиснути кнопку Зберегти.
Крім тла слайда, яке передбачене шаблоном оформлення, можна задавати будь-яке інше тло за допомогою інструмента Стилі тла на вкладці Конструктор у групі Тло. У вікні Формат тла, що відкриється при виборі однойменної вказівки в нижній частині списку стилів тла, можна обрати один зі способів заливки тла слайда — суцільну чи градієнтну  заливку (коли один колір плавно переходить в інший), тло у вигляді певної текстури, візерунка із заданих кольорів або деякого малюнка, збереженого у файлі.
V.  Інструктаж з ТБ
VI. Засвоєння нових знань, формування вмінь
Виконайте завдання:
Вправа 2  ст. 47,  вправа3 ст.50, вправа 4 ст.51  
VІІ. Підсумки уроку
Рефлексія
•    Що ми навчились на уроці
•    Що виявилось занадто важким
VІІI. Домашнє завдання
Підручник п. 5.4 - 5.6  ст. 45-53
IХ.  Оцінювання роботи учнів