Урок 8. Етапи розробки презентації. Макети слайдів.

Цілі:
    навчальна: познайомити з етапами розробки презентацій, загальними критеріями оцінювання презентації  та різновидами макетів слайдів;
    розвивальна:  розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
    виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.
Тип уроку: засвоєння нових знань;  
Хід уроку
І. Організаційний етап
•    привітання
•    перевірка присутніх
•    перевірка готовності учнів до уроку
ІІ. Актуалізація опорних знань
Дайте відповіді на запитання:
1. Як людина сприймає інформацію? (Відповідь: за допомогою органів чуття.)
2. За якими параметрами ви аналізували презентації на першому уроці з теми «Презентації»? (Відповідь: зміст, оформлення, грамотність, спосіб подання).
3. Як додати малюнок до слайда? (Відповідь:  Рисунок або за допомогою відповідної кнопки панелі інструментів Малювання.) команди меню Вставка
4. Як відформатувати векторне зображення? (Відповідь: за допомогою кнопок панелі інструментів Малювання або контекстного меню об’єкта.)
ІІІ. Оголошення теми та мети уроку . Мотивація навчальної діяльності
Основними каналами прийому інформації є зоровий та слуховий. Візуальна форма подання інформації є продуктивнішою, оскільки пропускна здатність зорового каналу сприйняття інформації є вищою за пропускну здатність слухового каналу (приблизно в 7,5 разів). Однак найефективніше сприйняття інформації забезпечує оптимальне поєднання візуальної та вербальної форм її подання. Саме такий спосіб подачі інформації застосовується в електронних презентаціях.
IV. Вивчення нового матеріалу
За якими етапами створюють презентацію?
Ви вже створювали комп’ютерні презентації для супроводу виступів під час захисту навчальних проектів чи представлення деяких матеріалів на уроках. Знаєте, що успіх виступу залежить не тільки від умінь висловлювати свою думку та презентувати власні результати, а й від якості підготовлених матеріалів і презентації. Створення якісної презентації складається з таких етапів:
1.    Визначення мети та умов представлення презентації.
2.    Складання плану презентації.
3.    Розробка сценарію.
4.    Пошук, збирання й підготовка матеріалів.
5.    Створення презентації.
6.    Апробація презентації та внесення коректив.
Презентації розраховані переважно на перегляд не лише однією особою, а певною групою. Залежно від цього презентація може демонструватись на моніторі комп’ютера, на великому екрані за допомогою мультимедійного проектора, бути роздрукованою на папері як роздатковий матеріал.
Під час створення презентації слід враховувати:
■    мету — почніть з визначення суті того, що потрібно донести до аудиторії, та конкретизації фактів і форм їх подання для відповідної аргу¬ментації. Застосування таблиць, діаграм, схем, вдало дібраних зображень тощо сприяє кращому сприйняттю даних та є зручною формою для їхнього аналізу (мал. 5.1);
■    аудиторію, для якої створюється презентація: вік, навчальні та пізнавальні інтереси, психологічні особливості тощо;
■    приміщення, де планується демонстрація, та його обладнання. Якщо використовується один екран для демонстрації, то що більшим є примі-щення, то більшими мають бути зображення й меншим обсяг дрібного тексту. Якщо під час показу освітлення недостатньо, для тла слайдів використовують світлі кольори. Це створює ілюзію світла й дає можливість аудиторії приділити більше уваги змісту презентації.
Як створити якісну презентацію?
Наведемо загальні рекомендації щодо наповнення слайдів та оформлення презентацій.
1.    Кожен слайд має відображати одну думку.
2.    Заголовки мають бути короткими, привертати увагу аудиторії та узагальнювати головну думку.
3.    У заголовках слід використовувати великі й малі літери.
4.    Текст пояснень має бути коротким і складатися із простих речень.
5.    Усього на слайді зазначають не більш ніж 6-8 рядків тексту.
6.    Дієслова використовують в одній часовій формі.
7.    Слайди роблять не занадто яскравими.
8.    Тло має бути нейтральним, домінуючим має бути зміст слайда.
9.    Кількість блоків, що відображають графічні чи статистичні дані, — у межах 1-4.
10.    Підписи до ілюстрацій доцільно розміщувати знизу.
11.    Усі слайди презентації мають бути витримані в одному стилі.
12.    Для використаних цитат, графіків, зображень із зовнішніх джерел потрібно вказувати посилання.
Значною допомогою при створенні презентації є попереднє ознайомлення з критеріями, згідно з якими можна оцінити її якість. Загальні критерії оцінювання, подані в таблиці, можуть бути змінені відповідно до мети створення презентації та особливостей цільової аудиторії.
Загальні критерії оцінювання презентації:

Як користуватись макетами слайда?
Для більшості презентацій, які планують використати для супроводу усного виступу, доцільно застосовувати таку класичну структуру.
1.    Вступ.
2.    Окреслення проблеми або актуальних питань, що становлять зміст презентації.
3.    Розв’язування проблеми (основна найбільша частина презентації).
Висновок (повторення основних міркувань, заклик до дії, список використаних джерел).
Проектувати презентацію краще без комп’ютера — на папері або використовуючи нотатки. Проектування передбачає створення структури презентації: послідовність і призначення кожного її слайда та схема розміщення різних об’єктів на кожному слайді: заголовок, текст, зображення, діаграма тощо. Після проектування можна перейти до перенесення розробленої структури в редакторі презентацій.
Як і в текстовому документі в середовищі текстового процесора, структуру презентації в середовищі її створення визначають заголовки та підзаголовки слайдів.
Щоб швидко переглянути структуру презентації в Microsoft PowerPoint, слід обрати вкладку Структура в лівій частині вікна. На відміну від вкладки Слайди, на якій відображені ескізи слайдів презентації з усіма розміщеними на них об’єктами, на вкладці Структура відображаються лише заголовки та підзаголовки слайдів.
У Microsoft PowerPoint 2010 при додаванні нового порожнього слайда до презентації за допомогою інструмента Створити слайд, що розміщений на вкладці Основне, можна вибрати потрібний макет для поточного слайда. Пропоновані у списку різні види макетів слайда відрізняються наявністю чи відсутністю заголовка, типом об’єктів, що розташовуватимуться на слайді,  місцем їх розташування тощо.
За замовчуванням до першого слайда застосовується макет Титульний слайд, що містить заголовок у верхній його частині та підзаголовок. При виборі макета Заголовок і об’єкт визначаються області для введення заголовка та вставляння об’єкта. Для вибору типу об’єкта на екрані відображається набір значків, що відповідають об’єктам: таблиця, діаграма, схема, малюнок з файла, зображення з колекції картинок Microsoft чи відеокліп (мал. 5.6). Вибір відповідного об’єкта відкриває вікно, за допомогою якого можна вставити потрібний об’єкт.
Для зміни макета раніше створеного слайда потрібно виділити його, обрати інструмент Макет на вкладці Основне й у списку доступних макетів слайдів обрати необхідний.
V.  Інструктаж з ТБ
VI. Засвоєння нових знань, формування вмінь
Виконайте завдання:
Вправа 1  ст. 45   
VІІ. Підсумки уроку
Рефлексія
•    Що ми навчились на уроці
•    Що виявилось занадто важким
VІІI. Домашнє завдання
Підручник п. 5.1 - 5.3 ст. 42-45
IХ.  Оцінювання роботи учнів