Урок 7. Спеціальні інструменти пошуку (добірки посилань, пошукові каталоги, експертні системи). Розширений пошук.

Цілі:
    навчальна: навчити учнів шукати інформацію в мережі по релевантним запитам та познайомити з альтернативними  інструментами пошуку;
    розвивальна:  розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
    виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.
Тип уроку: засвоєння нових знань;  
Хід уроку
І. Організаційний етап
•    привітання
•    перевірка присутніх
•    перевірка готовності учнів до уроку
ІІ. Актуалізація опорних знань
Дайте відповіді на запитання:
•    Що таке пошукові системи?
•    Які пошукові системи вам відомі?
•    Як виконати пошук інформації за допомогою пошукових систем?
•    Що таке ключові слова?
ІІІ. Оголошення теми та мети уроку . Мотивація навчальної діяльності
    Ви вже вмієте здійснювати простий пошук з використанням пошукових систем. Що робити, якщо результати пошуку вас не задовольняють? Сьогодні ви дізнаєтесь про спеціальні інструменти пошуку.
IV. Вивчення нового матеріалу
Розширений пошук
У процесі пошуку відомостей в Інтернеті ви користувалися послугами різних пошукових систем. Кожна пошукова система містить базу даних з посиланнями на різноманітні ресурси Інтернету. Наповнюються даними ці бази завдяки спеціальним програмам — пошуковим роботам. Ці програми переглядають вміст веб-сторінок в Інтернеті, визначають слова, які найчастіше трапляються в тексті, та зберігають результати опрацювання вмісту сторінок у базі даних пошукової системи. У всіх пошукових системах Інтернету передбачено кілька алгоритмів пошуку: простий пошук, контекстний і розширений.
При застосуванні простого пошуку в поле пошуку вводяться ключові слова, які відповідають змісту шуканого документа. При введенні одного слова результати пошуку зазвичай містять велику кількість посилань, з яких обрати потрібне посилання буває досить складно. Для отримання більш точних — релевантних — результатів пошуку використовують спеціальні засоби.
Релевантність (англ. relevance - доречність) - міра відповідності отримуваного результату бажаному.
Тому простий пошук використовують для знаходження нескладних, однозначних питань чи теоретичного матеріалу. Пошукові системи, які підтримують контекстний пошук, дають можливість знайти матеріали, які точно відповідають ключовим словам у полі пошуку. Для застосування контекстного пошуку ключова фраза має бути взята в лапки.
Розширений пошук завжди передбачає пошуковий запит із групи слів. Під час розширеного пошуку доцільно зв’язувати ключові слова логічними операторами and (і), or (або), not (ні) тощо. Головна перевага розширеного пошуку полягає в тому, що зазвичай записи ключових слів і логічних операторів у різних пошукових системах або однакові, або подібні. Наприклад, для пошуку в системі Google можна використати такі прийоми розширеного пошуку

Швидко сформувати пошуковий запит для розширеного пошуку мож¬на також за допомогою вбудованих засобів пошукової системи. Наприклад, у пошуковій системі Google для цього слід обрати інструмент На¬лаштування О в правій верхній частині вікна, а в меню, що відкриється, — вказівку Розширений пошук. При цьому буде відображено бланк для формування пошукового запиту, де у відповідні поля слід ввести ключові слова, а система автоматично поєднає їх необхідними операторами.
Для ефективного пошуку інформаційних матеріалів у мережі Інтернет за допомогою пошукової системи слід дотримуватись такої стратегії.
1.    Визначити мету пошуку. При цьому потрібно концентруватися не тільки на самій меті, а й на тому, що може її супроводити (ключові слова, спеціальні терміни, дієслова і т. д.). Також слід визначити мову запиту (українська, російська, англійська тощо).
2.    Вибрати пошукову систему. На сьогодні пошукових систем є декілька десятків. Для пошуку українською та іноземними мовами найчастіше використовують Google (більш як 30 мов).
3.    Сформувати пошуковий запит.
4.    Здійснити пошук. Пошукова система сама розташовує результати по-шуку за релевантністю, тобто за спаданням якнайкращої відповідності запиту. Це означає, що першими будуть розташовані посилання на документи, у яких вказані ключові слова, розташовані поряд одне з одним, ближче до початку сторінки або в заголовках. Результати пошуку виводяться посторінково. На одній сторінці, як правило, відображається 20 посилань, але це число можна змінити в налаштуваннях.
5.    За потреби деталізувати запит. Іноді необхідно деталізувати запит, якщо ключові слова дуже загальні, а результати пошуку настільки схожі, що неможливо вибрати потрібне з десятків або сотень сторінок.
Наприклад, результатом пошуку за ключовим словом вишивка будуть тисячі абсолютно різноманітних документів. Пошуковий запит борщівська вишивка звузить коло пошуку.
Здебільшого просто скоригувати запит недостатньо. Необхідно викорис-товувати оператори мови запитів відповідної пошукової системи.
У пошуковій системі Google шукати можна не лише веб-сторінки, а й зображення, відео, карти, новини та інше. Для цього потрібно вибрати відповідне гіперпосилання, яке розміщено нижче пошукового рядка. Наприклад, для пошуку зображень за ключовим словом або фразою по-трібно:
1.    Увести ключове слово або фразу в поле пошуку.
2.    Вибрати гіперпосилання Зображення.
3.    Переглянути отримані ескізи зображень і вибрати той, який най¬більше влаштовує.
4.    Вибрати дію для продовження роботи із зображенням:
•    Відвідати сторінку — перейти на веб-сторінку, що містить вибране зображення. Саме на цю сторінку потрібно посилатися, якщо ви в подальшому використовуватимете зображення;
•    Переглянути зображення — відкрити вибране зображення в окремій вкладці браузера в повному розмірі для подальшого збереження якісного зображення;
•    Зберегти — зберегти посилання на вибране зображення в закладках Google;
•    Переглянути збережене — перейти до перегляду посилань на зображення, які були раніше збережені;
•    Поділитися — розмістити посилання на зображення в одній із за¬пропонованих соціальних мереж або скопіювати посилання та надіслати електронною поштою.
Крім того, можна перейти до перегляду інших зображень, що були знайдені системою Google, вибравши ескіз відповідного зображення або кнопки Вперед, назад, Закрити.
Інші інструменти пошуку відомостей в Інтернеті
Для того щоб зробити більш зручним і релевантним пошук відомостей в Інтернеті, створюються інші інструменти пошуку.
Так, на окремих сайтах створюються добірки посилань на ресурси з визначеної тематики. Наприклад, на сайті Ізборник (litopys.org.ua), що містить електронну бібліотеку давньої української літератури, створено добірку посилань на різні ресурси Інтернету з історичної тематики: елек-тронні бібліотеки, часописи, електронні тексти тощо.
Подібні добірки посилань, але з різних тем, розміщують на сайтах, які називають пошуковими каталогами. Посилання на веб-сторінки в пошукових каталогах розподілено за окремими тематичними розділами, які, у свою чергу, поділяються на рубрики. Рубрики містять посилання на веб-сторінки, що супроводжуються їхнім коротким описом.
Наприклад, до одного розділу можна віднести всі посилання, що стосуються подорожей, до іншого — комп’ютерів, до третього — бізнесу тощо. У розділі Бізнес можна виділити рубрики Будівництво, Промисловість, Транспорт тощо.
Заповнюють базу даних пошукового каталогу, як правило, вручну працівники служби. Вони переглядають веб-сторінки, обирають ті, що, на їхній погляд, можуть зацікавити користувачів Інтернету, заносять URL-адреси таких веб-сторінок з коротким описом до відповідної руб¬рики бази даних. Посилання на одну й ту саму веб-сторінку може бути віднесено до кількох рубрик. Власники веб-сайтів для популяризації своїх ресурсів можуть самостійно зареєструвати свій сайт у пошукових каталогах.
Існує багато пошукових каталогів, наприклад Мета (dir.meta.ua), иАроН. (uaport.net/uk/cat), УкрКаталог (ukrkatalog.info), Закладка (zakladka.org.ua) та інші.
У різних каталогах розділи можуть називатися не однаково, бази да¬них можуть суттєво відрізняться за обсягом, працівники пошукових служб можуть опрацьовувати різні ресурси Інтернету. Тому результати пошуку на різних веб-каталогах будуть відрізнятися один від одного.
Ще одним інструментом пошуку є інтелектуальні пошукові системи. Їх складовими є експертні системи — комп’ютерні програми, що оперують фактами та правилами певної предметної області з метою формуван¬ня рекомендацій користувачам або розв’язання проблем. На відміну від пошукових систем, експертні системи призначено для надання користувачу не списку посилань, а відповідей на конкретні запитання.
Наприклад, інтелектуальна пошукова система START (start.csail.mit. edu) може дати відповідь на велику кількість запитань, поставлених англійською мовою, про місця (наприклад, міста, країни, озера та інше), фільми (наприклад, назви, актори, режисери), людей (наприклад, дати народження, біографії), словникові визначення та багато іншого. Поставлене запитання розкладається на складові, і відповідь може бути отримано з відповідних розділів бази даних експертної системи.
Стратегія пошуку відомостей в Інтернеті
Кожен інструмент пошуку має свої переваги та недоліки. Для того щоб ефективно шукати відомості в Інтернеті, важливо враховувати ці особливості.
Так, обсяг бази даних пошукових систем значно перевищує обсяг бази даних пошукових каталогів, тому саме в пошукових системах імовірно отримати більше корисних посилань. Але веб-сторінки, посилання на які
Якщо вас цікавлять загальні питання з деякої теми (наприклад, загальне уявлення про заходи для школярів, які проводяться в Україні), їх доцільніше шукати в пошукових каталогах. У разі коли питання більш конкретне (наприклад, умови проведення інтернет-олімпіад для школярів з фізики), можна скористатися пошуковою системою.
Здійснюючи пошук у пошукових каталогах, користувач може обмежу¬вати результати пошуку ресурсами певного регіону, упорядковувати за датою реєстрації в каталозі або за рейтингом, щоб наблизити результати пошуку до своїх потреб.
Під час користування пошуковими системами в першу чергу потрібно ретельно добирати ключові слова та словосполучення для пошукового запиту і, можливо, кілька разів перефразовувати його, замінювати слова їхніми синонімами, уточнювати формулювання тощо. Наприклад, якщо вибрати ключову фразу трипільська культура, то в результаті пошуку в пошуковій системі Google отримаємо понад 77 тис. посилань. Доповнення до фрази історія України трипільська культура приводить до зменшення числа посилань до 45 тис. Результатом пошуку з пошуковою фразою давньоукраїнська історія трипільська культура буде лише 1890 посилань. Зменшити результати пошуку також можна, використовуючи засоби розширеного пошуку.
V.  Інструктаж з ТБ
VI. Засвоєння нових знань, формування вмінь
Виконайте завдання:
Вправа 4  ст. 37, вправа 5, 6  ст. 38
VІІ. Підсумки уроку
Рефлексія
•    Що ми навчились на уроці
•    Що виявилось занадто важким
VІІI. Домашнє завдання
Підручник п. 4.3 ст. 35-40
IХ.  Оцінювання роботи учнів