Урок 3. Практична робота 1. Освітні інформаційні ресурси і системи.

Цілі:
 • навчальна: перевірити навички знаходити в мережі Інтернет матеріали відповідно до поставлених завдань;
 • розвивальна:  розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.
Тип уроку: формування знань, умінь і навичок 
Хід уроку
І. Організаційний етап
 • привітання
 • перевірка присутніх
 • перевірка готовності учнів до уроку
ІІ. Актуалізація опорних знань
 • як здійснювати пошук в Інтернеті;
 • як працювати з електронною поштою;
 • як створювати документи в текстовому процесорі та програмі для створення презентацій.
ІІІ. Оголошення теми та мети уроку . Мотивація навчальної діяльності
Чи можливо у сьогоднішньому інформаційному світі отримувати знання on-line? Чи потрібно за це платити? На яких інформаційних ресурсах можна навчатись безкоштовно? Сьогодні ви познайомитесь із деякими із них.
ІV. Засвоєння нових знань, формування вмінь
Практична робота 1. Освітні інформаційні ресурси і системи
Завдання 1. Prometheus (6 балів)
Розгляньте список курсів, доступних зараз на сайті безкоштовних онлай- нових курсів Prometheus http://prometheus.org.ua. Оберіть курс, який вас за­цікавив. Перевірте, чи можна зареєструватися слухачем цього курсу й на яких умовах. Розгляньте опис курсу та заповніть форму оцінювання курсу, яка збе-режена у файлі Платформа для дистанційного навчання папки Інформаційне суспільство. Створіть мотиваційного електронного листа й надішліть його вчителю на електронну скриньку та двом учням, яким би ви порекомендували цей курс. Прикріпіть до листа файл із заповненою формою. Після завершення роботи над практичними завданнями перегляньте у своїй електронній скринь­ці листи від однокласників. Прийміть рішення щодо можливості дистанційного навчання на одному з курсів.
Завдання 2. Портал знань (6 балів)
Відкрийте сайт Портал знань за адресою http://www.znannya.org. Зна­йдіть відомості про мету створення цього сайта, його авторів та визначте, для кого призначено матеріали, розміщені на ньому. Перейдіть за посиланням Тестування/Онлайн-тестування/Тести. Оберіть тему для тестування — Ме­режа Інтернет та її сервіси. Перевірте себе. У разі неправильних відповідей перейдіть за поданими посиланнями та перегляньте теоретичний матеріал. Пройдіть тест ще раз. Перегляньте розділ Популярні курси та оберіть курси, які б ви хотіли опанувати дистанційно. Знайдіть курс Adobe Flash — розробка інтерактивних мультимедійних програм. Перегляньте запропоновані матері­али. Знайдіть п’ять підтверджень того, що портал можна вважати системою дистанційного навчання. Обміркуйте, як краще подати свою відповідь, збе­режіть її в папці Практична робота 1 з іменем Портал_Прізвище та надішліть разом з електронним листом на електронну скриньку вчителя.
Завдання 3. Тренажери (6 балів)
Порівняйте роботу з віртуальним тренажером із правопису української мови (http://webpen.com.ua/#exercises) та розділ Вправи на сайті вивчення математики онлайн (http://ua.onlinemschool.com/math/practice/). Знайдіть п’ять спільних ознак і три відмінності цих ресурсів. Обміркуйте, як краще по­дати свою відповідь, збережіть її в папці Практична робота 1 з іменем Тре- нажери_Прізвище та надішліть разом з електронним листом на електронну скриньку вчителя.
Завдання 4. Інтерактивні підручники (6 балів)
Розгляньте матеріали, подані в інтерактивному підручнику з мови програму­вання Python   (http://pythontutor.ru/lessons/inout_and_arithmetic_operations/).
Розгляньте вікно редактора коду та запустіть на виконання першу програ­му заняття 1.
Дослідіть, чи можна внести зміни в код програми та запустити її на виконання. Розгляньте матеріали, подані в інтерактивному підручнику Математика: Арифметика. Рівняння та нерівності (https://www.ed-era.com/books/maths/). Натисніть кнопку Читати та розгляньте розділ Розкладання многочлена на множники.
Пригадайте за поданим текстом навчальний матеріал і виконайте запро­поновані завдання. Зробіть висновок про те, яким чином пропоновані сервіси забезпечують інтерактивний зв’язок з користувачем. Складіть текстовий документ, де подайте свій висновок, який підкріпіть екранними копіями відповідних режимів, збережіть його в папці Практична робота 1 з іменем Підручник_Прізвище. Надішліть файл разом з електронним листом на електронну скриньку вчителя.
V. Підсумки уроку
Рефлексія
 • Що ми навчились на уроці
 • Що виявилось занадто важким
VI. Домашнє завдання
Підручник повт. Розділ1.  ст. 6-18
VIІ.  Оцінювання роботи учнів