Характеристика учня 1 класу

ХАРАКТЕРИСТИКА
учня 1 класу
_____________загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Прізвище, ім'я,
20__ року народження
______навчається в даній школі з 01.09.20___ року. До вступу до школи дитячий садок не відвідував, виховувався в родині.
На кінець навчального року учень показав початковий рівень уміння читати. Він читає відривними складами, окремі слова – плавно складами. Темп читання 15 слів. Припускається 1-2 мовних помилок. Під час переказу твору зосереджує увагу лише на подіях. Учень точно, як у тексті, називає окремих персонажів. Під час декламування віршів напам’ять припускається мовних помилок, а також помиляється в інтонуванні кінця речень.
При оцінюванні рівня сформованості графічних навичок письма, техніки, швидкості письма, культури оформлення письмових робіт учень показав достатній рівень. Техніка письма відпрацьована. Письмо плавне. Рукописний текст легко читається. Букви у тексті рівномірні. Темп письма задовольняє процесу роботи на уроці. Самостійно контролює всі гігієнічні правила письма. Дотримується всіх правил ведення зошита. Культура оформлення робіт в зошиті належна.
Щодо навчального матеріалу з математики учень показав достатній рівень його засвоєння. Він вміє читати і записувати суми, різниці, знаходити значення виразів на дві дії. Розв’язує прості задачі та складені задачі на 2 дії.. Знає співвідношення між одиницями довжини, вартості, часу та використовує їх під час розв’язування задач. Учень знає таблиці складу чисел, арифметичних дій, а саме додавання та віднімання. Правильно використовує ці знання при розв’язуванні математичних завдань, але інколи припускається помилок. Письмові роботи виконує охайно, відхилення від вимог до оформлення письмових робіт незначні. Записи робить розбірливо, букви та цифри зображені в цілому правильно.
На уроках природознавства учень в основному послідовно, логічно, самостійно відтворює навчальний матеріал, але допускає окремі неточності. Самостійно спостерігає, виконує завдання у зошиті, практичні роботи, хоч результати їх не зовсім точні.
Позитивне ставлення до праці виникає при наявності репродуктивно-пошукових завдань з художнього і технічного конструювання. Уміє самостійно планувати послідовність художньо-трудових дій. Самостійно працює за технологічними картами. Оздоблює вироби за власним задумом з дотриманням естетичних вимог. Художньо – образне мислення достатньо розвинуто
Здатний виконати окремі контрольні нормативні показники та вправи комплексного тесту оцінки стану фізичної підготовленості.
Хлопчик дисциплінований, не конфліктний, спокійний, поступливий, доброзичливий. Має багато друзів.
Мати цікавиться навчанням дитини, є активним помічником у навчанні, співпрацює з вчителями.
Класовод:________________
Директор школи:___________