Контрольна робота 4 клас "Числівник.Займенник"

1. Числівники означають:
 а) дію предмета;
 б) кількість предметів або їх порядок при лічбі;
 в) назву предмета.
2.  Познач рядок числівників, які відповідають на питання скільки?:
а) п’ятеро, вісім, двісті десять;
б) п’ятий, восьмий, двісті десятий;
в) третій, тридцятий, трьохсотий.
3. Займенник – це частина мови, яка:
а) означає назву предмета;
б) означає кількість предметів чи їх порядок при лічбі;
в) вказує на предмети, ознаки, їх кількість, але не називає їх.
4.   Займенники з прийменниками пишуться:
 а) разом;    
 б) окремо;    
 в) через дефіс.
 5. Від числівників, що відповідають на питання скільки?,  утвори і запиши       числівники, що відповідають на питання який? котрий?
 Зразок. Два – другий.
  Один, дев’ять, одинадцять, шістдесят чотири, сто.
 6.  Запиши речення, розкриваючи дужки. Числівники запиши словами.
    6 (олівець) лежало в коробці. 14 (яблуко) лежало у вазі. 45 (кілометр) проїхав автомобіль. 20 (літр) води налили в бочку.
  7.  Постав займенники у потрібній формі.
     З (вона),  під (ми),  за (ти),  перед (він),  переді (я),  у (вони).
  8.   Спиши текст. Устав потрібні за змістом займенники.
      У___ є котик  Мурчик.  ___ дуже його люблю. У ___ м’яка біла шерсть і чорний, як  вуглина, носик.   ___ любить молоко, ковбаску, рибку.