Урок 30. Практична робота № 9. Створення програми з кнопками та написами. Контрольна робота №4 з теми: «Основи подійно- та об'єктно-орієнтованого програмування»

Мета:
 • навчальна:  сформувати практичні навики програмування  по створенню програм з кнопками та написами.
 • розвивальна: розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:   виховувати пізнавальний інтерес до предмету.
Тип уроку:  урок  формування вмінь і навичок.
Хід уроку
І. Організаційний етап
ІІ. Повідомлення теми та мети уроку
ІІІ. Актуалізація  опорних знань
 1. Як використовувати елементи управління кнопка та напис на екранних формах?
 2. Як змінювати значення властивостей об’єктів у програмному коді?
 3. Як використовувати вікна повідомлень?
ІV. Формування вмінь та навичок
Під час виконання практичних завдань пам’ятайте про правила безпеки життєдіяльності при роботі з комп’ютером!
Завдання до практичної роботи:
У власній структурі папок створіть папку Практична робота 9.
 • Завдання 1. Мозаїка (12 балів)
Змініть проект Мозаїка так, щоб деяке слово, подане на формі написом  Label1, після натиснення на кнопки Квадрат, Ромб, Діагональ відображались у написах, розміщених у позиціях, що виділені на малюнку жовтим кольором відповідно до форми вибраної фігури. Скористайтеся підказкою щодо номе­рів написів:
 • Завдання 2. Подільність чисел (20 балів)
Розробіть проект Подільність чисел, у якому з перших 10 натуральних чисел, розміщених на екранній формі, після натиснення кнопки з обраним дільником будуть відображатися тільки ті, які діляться або на 2, або на 3, або на 4, або на 5. Кнопка Очистити повертає форму до початкового вигляду, а Заверши­ти — закриває вікно форми.
 • Завдання 3. Довідник (12 балів)
В обраному самостійно середовищі програмування розробіть проект До­відник із використанням вікон повідомлень, за допомогою якого користувач може отримати відомості про застосування комбінацій клавіш Ctrl+С, Ctrl +V, Ctrl +X при використанні буфера обміну в офісних програмах, наприклад, тек­стовому процесорі. Кількість форм вікон повідомлень, їх дизайн та об’єкти сплануйте самостійно.
V. Тестування  учнів з теми «Основи подійно- та об'єктно-орієнтованого програмування»
VІ. Підсумки уроку
Рефлексія
 • мені було незрозуміло…;
 • у мене виникли такі запитання…;
 • я не впорався з такими завданням…;
 • мені сподобалось і я буду використовувати…
VІІ. Домашнє завдання
Підручник:   повторити  теоретичний матеріал
VІІI.  Оцінювання роботи учнів
Скачати: